Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Đại hội Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thứ ba - 13/09/2022 11:04
Chiều ngày 09/9/2022, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tiến hành đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự Đại hội có 32 đảng viên (gồm 31 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị). Đồng chí Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2025 trình bày tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao, thực hiện có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các chương trình, đề án của ngành giai đoạn 2020 – 2025. Đã công bố 41 bài báo trên các tạp chí quốc tế, 96 bài báo trên các tạp chí trong nước, có 38 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Được cấp 01 Bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho Quy trình sản xuất xơ sợi nhân tạo Visco từ Xenluloze vi sinh; được công nhận 01 tiến bộ kỹ thuật cho Quy trình nhân giống in vitro cây Ngà voi. Chọn tạo được 40 dòng/giống cây trồng trên các đối tượng lan Dendrobium, dưa lưới, cà chua bi, dưa leo và ớt chỉ thiên; trong đó có 07 giống cây trồng đã đăng ký bảo hộ giống mới. Có 10 sản phẩm công nghệ mới được thương mại hóa, ứng dụng vào thực tiễn. Trung tâm đạt 3 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh lần thứ 26; công trình: "Nghiên cứu tạo sản phẩm interferon chuyên biệt sử dụng trong phòng dịch tả heo Châu Phi ở heo nuôi và điều trị bệnh viêm gan vịt, Gumboro, Newcastle ở gia cầm" được đạt giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 2 - năm 2021; đạt giải Khuyến khích Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (VIFOTECH) lần thứ 16 năm 2020 - 2021. Hoạt động sản xuất, dịch vụ về khoa học công nghệ đã có bước tăng trưởng khá, qua đó Trung tâm đã nâng dần mức tự chủ chi thường xuyên, đạt mức 15,6% vào năm 2022.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được chú trọng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, thông tin thời sự; quan tâm công tác nắm bắt, đánh giá và định hướng tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động. Làm tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, cảm tình đảng. Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với công tác tuyên truyền, giáo dục đội ngũ đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nề nếp, hiệu quả. Công tác rà soát, quy hoạch, đào tạo cán bộ được triển khai thực hiện tốt; chất lượng sinh hoạt của Chi ủy và Chi bộ được nâng lên; công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ được coi trọng, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể trong cơ quan có chuyển biến tích cực; dân chủ trong nội bộ tiếp tục được phát huy; công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện tốt, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm.

Nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học đặt mục tiêu phấn đấu lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó: có ít nhất 210 công bố khoa học trên các tạp chí chuyên ngành và báo cáo hội nghị khoa học trong và ngoài nước, trong đó có ít nhất 50 bài báo quốc tế; có từ 10 - 12 sáng chế, giải pháp hữu ích, tiến bộ kỹ thuật, giống cây trồng mới; có từ 10 - 12 sản phẩm, quy trình công nghệ được thương mại hóa, chuyển giao hoặc ứng dụng vào thực tiễn; trong đó có ít nhất 02 sản phẩm công nghệ có giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt. Hàng năm, 100% đảng viên, viên chức, người lao động tham gia học tập nghị quyết, chủ trương của Đảng; 100% đảng viên, đoàn viên các đoàn thể đăng ký và thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi ủy viên và người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Trong nhiệm kỳ kết nạp được từ 3 - 4 đảng viên mới, trong đó tỷ lệ đảng viên mới là đoàn viên thanh niên ưu tú phấn đấu đạt trên 40%". Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 98%, trong đó tỷ lệ đảng viên xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt 20%; Chi bộ được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên; Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, Đảng ủy Sở ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Trên cơ sở thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị, tập thể chi ủy, mỗi đảng viên Chi bộ Trung tâm Công nghệ Sinh học cần tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, quan tâm hơn nữa công tác phát triển đảng viên, chăm lo công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là "Chương trình phát triển giống cây, giống con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025"; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, viên chức, người lao động để phát hiện, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 07 đồng chí tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025, thông qua Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Đăng Quân được bầu giữ chức Bí thư chi bộ, đồng chí Hà Thị Loan được bầu giữ chức Phó Bí thư chi bộ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đăng Quân đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời thay mặt tập thể chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 khẳng định sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được toàn thể đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 
BT Quân Khai mạc 2
Đ/c Nguyễn Đăng Quân - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 phát biểu khai mạc Đại hội
 
PBT Loan BCCT 2
Đ/c Hà Thị Loan - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo chính trị
 
Ahiep
Đ/c Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu
chỉ đạo Đại hội
 
bầu đảng
Các đảng viên trong Chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025
 
chi ủy mới
Đ/c Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng hoa
chúc mừng chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm38
  • Hôm nay3,429
  • Tháng hiện tại287,864
  • Lượt truy cập:21879373
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây