Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh

http://hcmbiotech.com.vn


Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM năm 2022

Ngày 31/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4424/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính...
Ngày 31/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4424/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Kế hoạch này nhằm tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ, chi tiết và có hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC (PAR Index) của Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2025.
Kế hoạch cũng nhằm để triển khai hiệu quả Chủ đề năm 2022 của Thành phố Hồ Chí Minh "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và sau dịch COVID-19.
Các chỉ tiêu cụ thể:
1. Phấn đấu Chỉ số CCHC của Thành phố (PAR Index) năm 2022 cao hơn so với năm 2021 về xếp loại và xếp hạng.
2. Thực hiện kiểm tra, khảo sát CCHC định kỳ tối thiểu 40% các cơ quan, đơn vị và tối thiểu 20% phường - xã, thị trấn; kiểm tra đột xuất tối thiểu 10% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn.
3. Tăng 10% tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến trên tổng số hồ sơ được giải quyết (tính theo thủ tục hành chính được đưa vào trực tuyến) so với năm 2021.
4. 100% thủ tục hành chính (TTHC) trong Danh mục TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt phải được áp dụng.
5. Về giải quyết hồ sơ TTHC:
- Tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn: từ 98% trở lên (trừ lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư, khiếu nại, tố cáo).
- Giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư, khiếu nại, tố cáo xuống còn dưới 4%.
- Trên 80% các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn từ 97%.
- 100% các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC đúng hạn/trễ hạn trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
6. Mức độ hài lòng của cá nhân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên.
7. 100% các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp được ghi nhận, xử lý và phản hồi đầy đủ; công khai kịp thời 100% kết quả giải quyết trên Trang thông tin điện tử đối với các phản ánh, kiến nghị được gửi trên môi trường mạng.
8. 100% các cơ quan, đơn vị công khai và cập nhật kịp thời tỷ lệ đánh giá hài lòng trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.
9. Số hóa kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban - ngành Thành phố, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 30%, 20%, 15%.
10. 100% sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện (sau đây gọi tắt là UBND quận - huyện), ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết TTHC; 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ.
Về nhiệm vụ trọng tâm:
Để thực hiện các chỉ tiêu trên, bên cạnh yêu cầu triển khai đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC theo quy định của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tập trung thực hiện 8 nội dung trọng tâm, bao gồm: 1) Công tác chỉ đạo, điều hành và truyền thông về CCHC; 2) Công tác cải cách thể chế; 3) Cải cách thủ tục hành chính; 4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; 5) Cải cách chế độ công vụ; 6) Cải cách tài chính công; 7) Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; 8) Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây