Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh

http://hcmbiotech.com.vn


Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3818/KH-UBND về triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua ...
Ngày 08/8/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3818/KH-UBND về triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và Nhân dân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Cụ thể hóa việc triển khai, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Cũng theo kế hoạch, các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố là công trình, hoạt động có tác động lớn đến đời sống dân sinh của người dân và sự phát triển của Thành phố; quá trình thực hiện chương trình, công trình, dự án phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện mỗi chương trình, công trình, dự án có xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch, đảm bảo thông suốt, liền mạch, kịp thời.

Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, công trình, dự án cấp Thành phố trên 06 nhóm lĩnh vực, cụ thể:
1. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (18 chương trình, công trình, dự án);
2. Lĩnh vực Kinh tế (06 chương trình, công trình, dự án);
3. Lĩnh vực Đô thị (19 chương trình, công trình, dự án);
4. Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ, Đổi mới sáng tạo (04 công trình, dự án);
5. Lĩnh vực Cải cách hành chính (03 đề án);
6. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại (05 chương trình, công trình, dự án).

Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ xem xét, lựa chọn các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu cấp Thành phố đạt tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để gắn biển công trình thi đua cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây