Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

Thứ năm - 31/12/2020 08:16
Sáng ngày 29/12/2020, Trung tâm Công nghệ Sinh học đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Lê Hoàng Thi - Chủ tịch Công đoàn Sở. Về phía Trung tâm, có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong chi ủy; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; trưởng, phó các phòng, ban, tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.
Hội nghị đã được nghe trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2020; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng hợp ý kiến của viên chức, lao động và Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2020.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2020, trong điều kiện hoạt động theo cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ còn nhiều bất cập; tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyển giao công nghệ của đơn vị, nhưng toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:

Về hoạt động khoa học và công nghệ: Trung tâm đã tổ chức thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng 35 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 26 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở chuyển tiếp, 08 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp thành phố - cấp tỉnh, 03 nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted), 01 nhiệm vụ khoa học công nghệ hợp tác quốc tế. Có 62 công bố khoa học, trong đó 14 công trình khoa học được công bố trên tạp chí quốc tế, 48 công trình khoa học được đăng tải trên các tạp chí thuộc danh mục được Hội đồng chức danh nhà nước công nhận và trên các tạp chí, Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học khác. Thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ cho 05 đối tượng (Gen mã hóa Interferon alpha của lợn tái tổ hợp biểu hiện trên nấm men Pichia pastoris; Quy trình sản xuất chế phẩm đông khô chứa PoIFN alpha tái tổ hợp ứng dụng trong phòng bệnh tả lợn/heo châu Phi trên lợn/heo và chế phẩm đông khô chứa PoIFN alpha thu được từ quy trình này; Quy trình sản xuất than sinh học từ trấu; Quy trình cố định vi sinh vật trên nền than sinh học trong sản xuất chế phẩm vi sinh; Nhãn hiệu TRICHO-LEGEND BIOCHAR). Hoàn thành công tác khảo nghiệm DUS để bảo hộ cho 05 giống cây trồng mới do Trung tâm chọn, tạo (03 giống lan lai và 02 giống dưa lưới). Có 03 chế phẩm kháng khuẩn Nano bạc được Bộ Y tế cấp phép sản xuất và thương mại (Dung dịch Nước xịt họng kháng khuẩn Nano bạc; Sữa tắm kháng khuẩn Nano bạc và Gel vệ sinh phụ nữ kháng khuẩn Nano bạc);...

Về tổ chức hội nghị, hội thảo và các sự kiện: Đã tổ chức thành công 03 cuộc hội nghị, hội thảo khoa học, tham gia 07 cuộc hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu, phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ. Tổ chức 05 khóa đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho 270 lượt người về chọn tạo giống cây trồng và cập nhật kiến thức về công nghệ sinh học - công nghệ tế bào gốc - công nghệ nano.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng: Cử 22 lượt viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, kế toán viên, lãnh đạo quản lý cấp phòng, trung cấp lý luận chính trị - hành chính, công nghệ thông tin.

Công tác hành chính - quản trị, quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra; công tác tài chính luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước. Trung tâm cũng đã rà soát, ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; Quy trình tạm ứng, thanh toán nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; Quy chế về đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của các phòng, tổ chuyên môn; Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định chấm công bằng máy quét vân tay... để phục vụ yêu cầu công tác quản lý, nâng cao hiệu quả công việc.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Năm 2020, toàn Trung tâm có 155 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 25 cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 15 phòng, ban, tổ đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"; có 01 cá nhân là Gương điển hình tiên tiến cấp Thành phố giai đoạn 2015 - 2020. Trung tâm được đề nghị xét công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; có 07 tập thể và 38 cá nhân được đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng Giấy khen.

Sau khi nghe, thảo luận các báo cáo, Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm 03 thành viên:

1. Ông Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng phòng Quản lý Khoa học và HTQT.
2. Bà Võ Nguyễn Thanh Thảo - Phó Trưởng phòng CNSH Y dược.
3. Bà Lê Lưu Phương Hạnh - Nhân viên Phòng CNSH Thủy sản.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Trung tâm đã tổ chức trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của Trung tâm Công nghệ Sinh học trong năm 2020. Để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Đinh Minh Hiệp đề nghị Trung tâm cần bám sát các định hướng của Nhà nước về phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030; Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2020 – 2030 của Thành phố để chủ động đề xuất các nhiệm vụ có tính thời sự, tính mới và tham gia vào Chương trình chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh, gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn. Tham mưu, đề xuất danh mục dịch vụ sự nghiệp công mà Trung tâm có lợi thế về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật để thực hiện các hoạt động phân tích, xét nghiệm, xây dựng tiêu chuẩn. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho viên chức, người lao động để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Giám đốc, PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm đã phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chỉ đạo việc triển khai nhiệm vụ năm 2021, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện, đó là:

1. Về công tác tổ chức, cán bộ: Hoàn thiện Đề án nâng cấp Trung tâm thành Trung tâm Công nghệ Sinh học Quốc gia miền Nam. Chuẩn bị tốt phương án về tổ chức, nhân sự để đưa vào vận hành Khu nuôi Động vật thí nghiệm và Khu Đào tạo và Hợp tác quốc tế. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách của Thành phố về thu hút chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt vào làm việc tại Trung tâm.

2. Công tác quản lý khoa học: Tham mưu Sở xây dựng, ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng.

3. Công tác chuyên môn: Nghiên cứu, tham mưu xây dựng định hướng phát triển công nghiệp sinh học của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030. Mở rộng phạm vi nghiên cứu phục vụ phát triển kinh tế – xã hội vùng Đông Nam bộ. Tăng cường việc giao lưu, tìm hiểu thị trường; phối hợp, hợp tác tốt với doanh nghiệp để hoàn thiện các sản phẩm công nghệ tiềm năng của Trung tâm.

4. Công tác quản trị: Đưa vào vận hành Khu nuôi Động vật thí nghiệm và Khu Đào tạo và Hợp tác quốc tế; nghiên cứu phương án thành lập Phòng Quản lý cơ sở hạ tầng.

5. Công tác tài chính: Xây dựng đề án để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất - kỹ thuật của Trung tâm, nhất là các máy móc, thiết bị khoa học; triển khai các dịch vụ phân tích xét nghiệm theo yêu cầu, góp phần nâng cao mức tự chủ tài chính của đơn vị.

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể viên chức, người lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2021./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
1
TS. Nguyễn Đăng Quân - Phó Giám đốc, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện
nhiệm vụ công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 
2
Đ/c Nguyễn Thị Kim Xoàng – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo công khai tài chính
 
3
TS. Hà Thị Loan - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, trình bày Báo cáo tình hình thực hiện
Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2020

 
4
Đ/c Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, trình bày Báo cáo hoạt động
của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

 
5
Đ/c Đinh Minh Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 
6
PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, phát biểu kết luận tại Hội nghị
 
7
PGS.TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm, trao tặng Giấy khen cho các cá nhân
có thành tích xuất sắc năm 2020 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn, phòng HCQT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập29
  • Hôm nay3,876
  • Tháng hiện tại100,324
  • Lượt truy cập:21503889
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây