Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024

Thứ tư - 10/01/2024 19:57
Chiều ngày 28/12/2023, Trung tâm Công nghệ sinh học đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Minh Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng chí Phạm Tấn Kiên - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía Trung tâm, có các đồng chí trong Ban Giám đốc; các đồng chí trong chi uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Chi Đoàn thanh niên; trưởng, phó các phòng, ban, tổ chuyên môn, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Hội nghị đã được nghe trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2023.

Các báo cáo tại Hội nghị đều đã khẳng định, năm 2023, trong điều kiện hoạt động cũng còn nhiều bất cập trong thực hiện chính sách tài chính, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý tài sản hình thành từ kết quả nghiên cứu, gây khó khăn trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyển giao công nghệ của đơn vị, bên cạnh đó là gặp khó khăn trong họat động lãnh đạo, quản lý, nhưng toàn Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác, cụ thể:

Về hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN): Triển khai đúng tiến độ 35 nhiệm vụ thường xuyên về KH&CN, 09 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, 10 nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố - tỉnh và 03 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (Quỹ Nafosted). Có 53 công bố khoa học được đăng trên tạp chí và tham gia hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế; tham gia 55 báo cáo tại các hội nghị, hội thảo khoa học. Trung tâm đã nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ cho 03 đối tượng bảo hộ; được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho 02 quy trình. Trung tâm cũng đã nghiên cứu tạo được 02 dòng dưa lê thuần, 08 dòng dưa leo thuần; hoàn thành khảo nghiệm DUS cho 02 giống cà chua thuần và 02 giống cà chua F1. Đã hoàn thiện 03 quy trình tạo chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp và 04 quy trình nhân giống in vitro cho các đối tượng hoa kiểng, dược liệu; 02 quy trình hydrogel siêu hấp thụ nước từ tinh bột, diatomite và oligosaccharide (oligoalginate và oligochitosan) bằng phương pháp chiếu xạ phục vụ nông nghiệp đô thị. Nghiên cứu phát triển thành công sản phẩm bột dinh dưỡng đông trùng hạ thảo; phát triển sản phẩm trà túi lọc đông trùng hạ thảo và thực phẩm bổ sung nước uống sùng thảo; được Bộ Y tế cấp phép cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bột bào tử nấm linh chi phá vách và Bioanserin.
 
Về công tác tập huấn, tổ chức sự kiện: Đã tổ chức 13 lớp đào tạo, tập huấn ngắn hạn; 12 buổi báo cáo chuyên đề nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho viên chức làm công tác nghiên cứu. Tổ chức 4 cuộc Hội nghị - Hội thảo khoa học, trong đó nổi bật là tổ chức thành công Hội nghị Công nghệ sinh học Châu Á (ACB) lần thứ 16, năm 2023. Tham gia 09 cuộc hội chợ - triển lãm nhằm giới thiệu về các sản phẩm công nghệ do Trung tâm nghiên cứu thành công.

Về công tác tổ chức, cán bộ: Thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cho 09 viên chức; quy trình nâng lương cho 48 viên chức; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện Sở và Trung tâm quản lý; hoàn thành công tác xét tuyển viên chức năm 2023. Cử 48 viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong và ngoài nước; cử 06 viên chức tham dự hội nghị tại nước ngoài.

Công tác hành chính - quản trị, quản lý đầu tư xây dựng được thực hiện theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác tài chính luôn chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà nước, đảm bảo mức độ tự chủ chi thường xuyên năm 2023 được cấp trên giao.

Về công tác thi đua - khen thưởng: Trong năm 2023, Trung tâm đã nhận Cờ thi đua của Thành phố đối với tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong trong 02 năm 2021 – 2022; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 02 viên chức; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố cho 12 viên chức; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố cho 03 viên chức. Các nhà khoa học của Trung tâm đạt 02 giải Ba tại Giải thưởng Sáng tạo lần thứ 3 - năm 2023 của Thành phố; có 03 giải pháp đạt giải (01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích) tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 27; 01 cá nhân đạt  Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 23. Năm 2023, toàn Trung tâm có 179 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 27 cá nhân được xét danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; 16/16 phòng, ban, tổ đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Trung tâm Công nghệ sinh học đạt được trong năm 2023. Nhấn mạnh những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024, đồng chí Đinh Minh Hiệp yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 42-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí minh về triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới; Chương trình phát triển giống cây, con và nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030; Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Bên cạnh đó Trung tâm cần tiếp tục nâng cao tiềm lực KH&CN để từng bước phát triển trở thành trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; nghiên cứu mở rộng chức năng nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị Trung tâm hoàn thành việc xây dựng các hướng nghiên cứu trọng điểm, thể hiện tầm nhìn dài hạn đến năm 2030, kết hợp chặt chẽ với những vấn đề ngắn hạn và trước mắt, các ý tưởng mới… nhằm phục vụ hiệu quả đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở, đồng chí Phạm Tấn Kiên - Phó Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đồng chí trong Ban Giám đốc Trung tâm đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Trong không khí phấn khởi và lạc quan, toàn thể viên chức, người lao động dự Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Hội nghị, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra cho năm 2024./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
1
Đ/c Lê Quang Luân - Phó Giám đốc Trung tâm, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

 
2

Đ/c Nguyễn Thị Kim Xoàng – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo công khai tài chính
 
3

Đ/c Hà Thị Loan - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm, trình bày Báo cáo tình hình
thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023

 
4

Đ/c Lâm Vỹ Nguyên - Trưởng ban Thanh tra nhân dân, trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
6

Đ/c Đinh Minh Hiệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
7
 
8
 
9

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo Trung tâm trao tặng
Giấy khen của Giám đốc Trung tâm cho các
cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay5,204
  • Tháng hiện tại338,954
  • Lượt truy cập:21930463
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây