Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thành phố Hồ Chí Minh phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Thứ năm - 21/07/2022 08:24
Ngày 07/7/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 2278/KH-UBND về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Nội dung thi đua
(1) Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng trong các cấp, các ngành và Nhân dân.
(2) Phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025.
(3) Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Thời gian thi đua: từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025; tổ chức sơ kết trong năm 2023; tổ chức tổng kết sau khi kết thúc Phong trào thi đua.
Đối tượng thi đua
Đối với tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, thành phố Thủ Đức và quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc Thành phố (gọi tắt là cơ quan, đơn vị, địa phương); các cơ quan, đơn vị, các trường học, bệnh viện, phường, xã, thị trấn, hợp tác xã, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn Thành phố.
Đối với cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) bám sát với các nội dung thi đua, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương điển hình tiên tiến từ các phong trào thi đua trên địa bàn Thành phố. Hằng năm, khi sơ kết, tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng cần gắn với kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Xây dựng báo cáo sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua gửi Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ); tổ chức bình xét, lựa chọn, khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu theo quy định./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay883
  • Tháng hiện tại221,457
  • Lượt truy cập:20976250
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây