Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Thứ ba - 29/12/2015 14:10

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X. Ảnh VGP/Phan Hoàng.

Sáng nay (14/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiều địa phương.

Trong diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đại hội đại biểu Thành phố lần này có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015 – 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh VGP/Phan Hoàng

Báo cáo tại Đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết, trong giai đoạn 2011-2015, kinh tế TP duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hợp lý trong điều kiện có nhiều khó khăn, thử thách, giai đoạn 2011 - 2015, GRDP TPHCM ước tăng bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần so với cả nước (ước tăng 5,78%). Trong đó khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt 11,2%/năm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%/năm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,8%/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, gia trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh là 9 nhóm ngành dịch vụ chủ yếu có tiềm năng và là thế mạnh  như thương mại, tài chính - ngân hàng – bảo hiểm, du lịch, bưu chính - viễn thông, vận tải - cảng - kho bãi, khoa học - công nghệ, giáo dục và y tế.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng KTXH cũng được đầu tư tích cực, ngày càng hình thành rõ nét đô thị văn minh, hiện đại với không gian đô thị không ngừng được mở rộng,… Thành phố đã hoàn thành cơ bản Chương trình giảm nghèo và chuyển sang giai đoạn mới giảm nghèo bền vững…

Giai đoạn 2016-2020, TPHCM sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, KHCN của khu vực.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm tăng từ 8% - 8,5%; chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, nông - lâm nghiệp và thủy sản, trong đó tỷ trọng của dịch vụ trong GRDP đến năm 2020 chiếm từ 56% - 58%...

Các đại biểu thăm Triển lãm sản phẩm công nghệ cao của TPHCM. Ảnh VGP/Phan Hoàng

Phát biểu chỉ  đạo Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, báo cáo chính trị của Thành ủy TPHCM đã thể hiện sự đổi mới, sáng tạo, trí tuệ, dân chủ và đoàn kết, đánh giá khách quan những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng TPHCM lần thứ IX và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ, các chủ trương và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương những kết quả to lớn mà Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Đây là tiền đề quan trọng để TPHCM tiếp tục phát triển trong những năm tới, qua đó, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, góp phần làm nên thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 30 năm đổi mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, kết quả nổi bật là TPHCM tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu về KTXH của cả nước và khu vực, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đúng hướng, phát triển các ngành dịch vụ công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng khoa học- công nghệ cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao… góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư cũng chỉ ra những mặt hạn chế mà Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ giải pháp khắc phục như: tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội bộ các ngành còn chậm, chất lượng tăng trưởng và hội nhập chưa cao, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng nhu cầu, kết cấu hạ tầng đôi lúc quá tải, cản trở tăng trưởng kinh tế và cải thiện cuộc sống nhân dân; một số vấn đề xã hội bức xúc chưa kịp thời khắc phục…

Thống nhất những mục tiêu phát triển KTXH Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã đề ra trong giai đoạn 2016-2020, Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ và nhân dân TPHCM trước hết cần tiếp tục nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò vị trí quan trọng của TPHCM - một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, KHCN, đầu mối giao lưu hội nhập quốc tế, là đầu tàu động lực có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Thành phố cần tập trung phát huy mạnh mẽ kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm thực tiến qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, sáng tạo năng động, khắc phục tồn tại để tiếp tục phát triển với tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Bên cạnh đó, TPHCM cần huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đặc biệt tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp, công nghệ cao, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để thúc đẩy phát triển các thành phần kinh tế.

Ngoài ra, cần làm tốt công tác quy hoạch, tập trung chỉ đạo, có giải pháp đủ mạnh để huy động nguồn lực trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc, úng ngập; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu; tổ chức đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch các khu đô thị vệ tinh hiện đại…

Tổng Bí thư mong muốn với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ sáng suốt lựa chọn bầu BCH Đảng bộ khóa tới đủ mạnh, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo…. Đồng thời, Đại hội cũng bầu được những đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân TPHCM dự Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới.

                                                                                                               Theo Chinhphu.vn

Nguồn: http://m.doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/xay-dung-tphcm-van-minh-hien-dai-nghia-tinh-a114899.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay4,074
  • Tháng hiện tại203,765
  • Lượt truy cập:20958558
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây